Hoe ziet onze landbouw er in de toekomst uit?

De BoerBurgerDialoog is een initatief om een Burgerberaad te organiseren over de toekomst van de landbouw in Nederland. We roepen de nieuwe minister van landbouw op om dit initiatief een deel van de oplossing te maken, met de volgende brief:

 

Geachte mijnheer Adema,

Wat een moed toont u om nu verantwoordelijkheid te nemen voor de moeilijke portefeuille ‘Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit’. Het debat rond de stikstofcrisis zit al drie jaar vast, het vertrouwen tussen overheid en boeren is in die jaren alleen maar verslechterd en de verhouding tussen stad en platteland staat in toenemende mate onder druk. Een gevoel van gezamenlijk belang en toekomstperspectief lijken te ontbreken. Hoe vinden we dat gezamenlijke belang weer terug nu de spanning zó hoog is opgelopen?

Wij, een groep bezorgde, maar optimistische boeren en burgers stellen voor om een boer-burgerberaad te organiseren over de toekomst van de landbouw, als fundament voor een breed gedragen landbouwakkoord: de BoerBurgerDialoog. Wij doen met deze brief een dringend appèl op u als minister om dit initiatief onderdeel te maken van de oplossing voor de huidige problemen.

Burgers zijn in de landbouwdiscussie tot nu toe niet gehoord. Er wordt in beleidsstukken gewezen naar de ‘consument’ die kan ‘stemmen met zijn portemonnee’. Die stem kan en moet directer in het proces worden betrokken. Niet als consument, maar als burger. Wat willen wij als Nederlanders, boeren en burgers, stad- en plattelandsbewoners, met de toekomst van ons landschap en de landbouw?  

Burgerberaden zijn een beproefde methode om polarisatie te doorbreken. Een veilige omgeving om echt te luisteren naar elkaar, en elkaars behoeftes te begrijpen. Tijdens een burgerberaad wordt niet gedebatteerd of onderhandeld tussen belangengroepen en is er geen achterban om rekening mee te houden. Maar er vindt een dialoog plaats van mens tot mens die gericht is op het vinden van gedeelde waarden. Vanuit dat punt is het werken naar gezamenlijk gedragen, concrete oplossingen ineens mogelijk.

In de BoerBurgerDialoog die wij ons voorstellen komen 1.000 gelote burgers bij elkaar in een Burgerberaad. Zij zetten met elkaar op een rij wat zij belangrijk vinden en gaan daarna in gesprek met een groep gelote boeren. Op basis van dit gesprek werken zij concrete voorstellen uit voor de toekomst van de landbouw. Loting zorgt ervoor dat de deelnemers een doorsnede van de samenleving vormen. Op deze manier komt ook het stille midden aan tafel: zij die twijfelen of er genuanceerder over denken.

De initiatiefnemers van de BoerBurgerDialoog hebben de Stichting G1000.nu twee jaar geleden gevraagd om het plan concreet uit te werken tot een voorstel voor de G1000Landbouw. Dit plan ligt inmiddels al een tijd klaar, en is door de SER opgenomen in haar uitwerking van de aanpak voor een Landbouwakkoord. Als het Ministerie van LNV en de Tweede Kamer bereid zijn om de uitkomsten van het te organiseren beraad serieus te nemen, en ook de financiering mogelijk maken, dan kunnen we morgen van start.

Geef burgers én boeren samen een volwaardige stem op dit cruciale moment in de tijd. Zij, die de gewenste verandering van produceren tot consumeren samen moeten gaan waarmaken en zo de ontstane kloof kunnen overbruggen. Het vergt misschien moed om hen het vertrouwen te geven er samen uit te komen. Die moed is wat deze situatie vraagt. Wij zijn er klaar voor!

Met vriendelijke groeten,

Ellen Maassen
Dirk-Jan Schoonman
Ton Cornelissen
Alex Datema
Majella Schoonman
Hans-Peter Westerbeek
Henk Gerbers
Peter Haring
Harm van Dijk

Initiatiefnemers BoerBurgerDialoog